top-bg-1.png
 

TJENESTEDESIGN-
KONFERANSEN

strek-kort-1.png

7. februar 2019 • THe edge, tromsø

 

Hør om de beste eksemplene på tjenestedesign i Norge, på hvordan metodikken har løst komplekse utfordringer, samt hvordan de nå møter brukernes behov og øker brukeropplevelsen.

strek-1.png

 

Her får du også sjansen til å se noen av de Nord-Norske casene som deltok på programmet vårt, NODA til tjeneste, tidligere i år. Og høre hvorfor 10 av 10 deltakere sier denne metodikken er et nyttig verktøy for å jobbe med tjenesteforbedring og innovasjon i Nord-Norge. 

Les mer om Tjenestedesignprogrammet vårt her.

Se film her.

 
N.png

STED

The Edge, Tromsø

TID

7. februar
08.45 – 15.00

KONTAKT

Marte Wiik
Prosjektleder
+47 986 81 067


Jeg er bedriftseier, passer konferansen for meg?


Ja, du vil få se hvordan tjenestedesign kan brukes i ulike forretningsområder, hvordan kundens verdi og din forretningsverdi må balanseres og ha et klart bilde av det vi prøver å oppnå.

Jeg er ansatt i kommunen, passer konferansen for meg?

Ja, her får du høre om potensialet tjenestedesign har og se hvordan det kan brukes i ulike organisasjoner. Lær hvorfor det er nyttig å lytte til innbyggere og hvordan det igjen kan skape nye og bedre metoder for inntjening.

Jeg er designer, passer konferansen for meg?


Ja, dette er en fantastisk arena for å se på tjenestedesign fra mange perspektiver. Det blir høyt faglig innhold, med inspirasjon til nye verktøy og teknikker. Kanskje du faktisk blir å endre måten du jobber på i møte med kundene dine.

 

ProGRAM

 
 
N.png

08.45

Tjenestedesignprogrammet

Film


O.png

08.50

VELKOMMEN

Ved NODA - Michele Renee Widerøe


D.png

09.00

TBA


Lillian Olsen, Foredragsholder

Lillian Olsen, Foredragsholder

09.10

LILLIAN OLSEN

Grunnlegger og leder av Halogen AS

Lillian Olsen, født og oppvokst i Alta, er grunnlegger og daglig leder av Halogen AS, et designbyrå spesialisert innen tjenestedesign, digitale brukeropplevelser, systemorientert design og design for sikkerhetskritiske miljøer- rett og slett å løse problemer i komplekse omgivelser. Lillian startet Halogen i 2001 og arbeider med flere av landets største selskaper som Forsvaret, Hydro, Block Watne, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet med flere. Hun er en ofte brukt foredragsholder i næringlivet og er brennende opptatt av at problemer ikke kan løses digitalt uten at mennesket står i sentrum.Annie Skoglund, Kine Nordmo-Stykket og Tor Åge Vorren

Annie Skoglund, Kine Nordmo-Stykket og Tor Åge Vorren

09.30 NODA CASE

HJEMMETJENESTEN

Framtidens helsetjenester

Sammen om framtidens helsetjenester. Hjemmetjenesten i Troms Kommune deltok på fjorårets tjenestedesignprogram i regi av Noda. De ønsket å lære seg metodikken for å se på løsninger på fremtidige problemer, som økende antall eldre og mindre fagutdannet helsepersonell. Hør hvordan de sammen med tjenestedesigner, Tor Åge Vorren fra Røst Kommunikasjon, fant gode forslag på løsninger.


Kim Wikan Barth, foredragsholder

Kim Wikan Barth, foredragsholder

09.35

KIM WIKAN BARTH

Kundeorientert kultur i Gjensidige

Kim Wikan Barth, merkevaresjef i Gjensidige, var tidlig ute med å knytte sammen kundeorientering og merkevarebygging. Han har vært en pådriver for dette som et strategisk veivalg for selskapet. Det har vært en kulturell reise ved hjelp av strategi og nye arbeidsmetoder. Gjensidige var svært tidlig ute med å adoptere tjenestedesign og Design Thinking, og har brukt metodene, verktøyene og mindsettet til å bygge en kundeorientert kultur som nå gjennomsyrer hele organisasjonen.


Espen Maruhn og Rolf Birger Nilsen

Espen Maruhn og Rolf Birger Nilsen

09.55 NODA CASE

SVARTISEN

Helhetlig opplevelse av Svartisen

Svartisen og designer Mette Marit Breivik deltok på fjorårets Tjenestedesignprogram i regi av NODA. De har sett på hvordan de kan skape en bedre helhetlig opplevelse for de besøkende. Mulige forbedringer i forhold til både funksjonelle, sosiale og symbolske elementer. De ønsket å se på kundereisen til de forskjellige mulighetene å oppleve breen på. Både med tanke på informasjon, sikkerhet og bredtitting.


10.00

PAUSE

10 minutter


10.10

NHO Arktisk

Målfrid Baik, Regiondirektør


Anne Karine Statle, Trude Borch, Bjørn Heggdal

Anne Karine Statle, Trude Borch, Bjørn Heggdal

10.20 NODA CASE

MOBILE MOODS

Helhetlig konsept for mobile enheter

Prosjektet Mobile Moods og Bjørn Heggdal fra Link Produktdesign deltok på fjorårets Tjenestedesignprogram i regi av NODA. Mobile Moods består av aktører fra Akvaplan-niva, NIKU, Hvitserk of Norway, Proneo, Vestlandsforskning, Fjærland Fjordhotel, Lofoten Matpark, Lofotenmat, Arctic-365 og NCE Tourism - Fjord Norway. De ser på muligheten for å utvikle et helhetlig konsept for mobile enheter for overnatting og bespisning. Ikke bare ser de på det som inkluderer en fysisk bygning, men også foretrukne modeller for eierskap-, drifts- og forretningsplan.


Thea Basthus Nilsen, Foredragsholder

Thea Basthus Nilsen, Foredragsholder

10.25

THEA BASTHUS NILSEN

Den digitale kundereisen - Nasjonalmuseet 2020

Thea jobber som lead tjenestedesigner i Knowit, hvor hun har faglig ansvar for tjenestedesign og jobber med et et bredt spekter av kunder og prosjekter. For tiden jobber hun med digitale tjenester for det nye Nasjonalmuseet som åpner i 2020. Det handler både om å utvikle konkrete løsninger, slik som nettsiden, men også om å se på hele den digitale kundereisen hvor alle digitale tjenester og systemer skal henge sammen og gi bidra til en helhetlig publikumsopplevelse. Dere vil høre om arbeidet med Nasjonalmuseets digitale tjenester og fremtidige kundereise og få noen nyttige tips for å ta fatt på sine egne kundereiser. Thea har erfaring fra designbyråene Grid og Uniform og en master i design fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.


Ingunn Olsen, foredragsholder

Ingunn Olsen, foredragsholder

11.00

INGUNN OLSEN

Sykehuset Østfold - Innovasjonsarbeid

Etter å ha jobbet som fysioterapeut og åtte år som leder ved sykehuset, fikk hun i forbindelse med planlegging av det nye sykehuset i oppgave å strukturere innovasjonsarbeidet i 2011. 

Designerne åpnet øynene våre for å se behovet fra flere vinkler og utfordret oss på å bli litt «refleksjonsbobla». Det åpnet viktige innovasjonsrom.


N.png

11.25

AVSLUTNING VED NODA

– veien videre.


11.30

LUNSJ

45 min (inkludert i billetten: Pakke 2: Ja, og)


O.png

12.15 - 15.00

WORKSHOP (PRIVAT & OFFENTLIG)

Kan velge mellom å delta på eksempelcase rettet mot privat næringsliv eller offentlig organisasjon.


15.00 - 15.15

Tjenestedesignprogram for kommunene

Informasjon om årets tjenestedesignprogram ved Sylvi Barman-Jenssen.


Helge Markusson, konferansier

Helge Markusson, konferansier

Konferansier

HELGE MARKUSSON

Formidlingskoordinator, Framsenteret

Arbeider til daglig med forskningsformidling og kommunikasjon på FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. I tillegg har Helge lang fartstid som journalist, skribent, kulturarbeider og som møteleder og moderator.
Kveldsarrangement

Alle er velkommen på Verdensteateret
fra kl. 19.00

(ingen påmelding på kveldsarrangementet)

Bestilling av billetter

Billett kjøpes via Hoopla, trykk her.

Vi har valgt å dele konferansen i to.

Velg å delta hele dagen med “Pakke 2: Ja, og” (konferanse + lunch + workshop) hvor du også får prøve kunnskapen “hands on”.

Eller delta kun på første del av dagen med “Pakke 1: Innsikt” som er kun konferansen.

Pakke 1: INNSIKT: kr. 500,- (08.45-11.30)

Pakke 2: Ja, og: Kr. 700,- (08.45-15.00)


FAKTURA:
Trenger du faktura? Deltakere fra offentlig sektor kan melde seg på til: marte@no-da.no.
Faktura blir sendt i forkant av konferansen. Påmelding er bindende. Husk: Fullt navn og mail på alle deltakere.

Link til billetter: tjenestedesignkonferansen.hoopla.no/sales/tdkonferansen

Trenger ingen forkunnskap for å delta på workshop.